27 dubna, 2020

Expozice

Expozice Spolku prohlubování česko-německých vztahů ve Šternberku je umístěna ve Šternberském klášteře (1. poschodí). V 8 sálech se může návštěvník seznámit se zapomenutou historií společného soužití Čechů a Němců v našem regionu a s významnými osobnostmi našeho města za posledních 100 let. Jedná se o stálou expozici, oživenou občasnými výstavami na dané téma. Našim cílem bylo a nadále zůstává představit historii našeho města v kontextu české i německé sounáležitosti, poukázat na tragické období 2. světové války a poválečného období.

Expozice má v současné době dvě části, první Moderní posel historie – osobnosti města za posledních sto let a druhou Šternbersko ve vzpomínkách. Ta je složena z velké části z materiálů dovezených ze zrušené Heimatstube v německém Günzburgu a darované naší expozici v roce 2017. Tato část byla finančně podpořena a stavebně upravena městem Šternberk. V současnosti zde slouží k výstavní činnosti 4 sály a široké prostory chodeb.