27 dubna, 2020

Naše aktivity

Náš spolek:

  • provozuje expozici mapující historii města a doplňuje ji
  • shromažďuje historické materiály o našem městě
  • opravuje drobné sakrální památky
  • udržuje styky s partnerskými spolky
  • přispívá do tisku
  • udržuje hroby významných osobností
  • zajišťuje průvodce v naší expozici
  • organizuje soutěž mezi školami „Co víš o svém městě?“