27 dubna, 2020

O spolku

V roce 2001 se stal Šternberský klášter majetkem města, První odbornou radu nám poskytl tým ve složení: Petr Andrle, PhDr. Miroslav Koudela, Vlasta Hlůzová, Ing. Petr Strohalm, Mgr. Vilém Zlamal.

V roce 2002 se podařilo ve spolupráci s městem Šternberk vyčlenit ve Šternberském klášteře nejlépe zachovanou část v prvním poschodí pro naši prezentaci, jednalo se o 4 sály a chodbu. Využili jsme prázdných prostor a započali s drobnými stavebními pracemi, abychom mohli umístit viditelně naše exponáty. Naším vzorem byly obdobné expozice v zahraničí – v partnerských městech. Finanční podporu na úpravu těchto prostor nám poskytl česko-německý Fond budoucnosti a město Šternberk. Odborná pomoc v první etapě ležela na panu Petru Anderle, který vybudoval expozici podobného typu a na paní Vlastě Hlůzové, populizátorce místní historie. V přípravném období se shromažďovaly potřebné materiály a podklady pro naplnění hesla expozice Moderní posel historie-osobnosti města Šternberka za posledních sto let, kde jsme čerpali z bohatých materiálů paní Vlasty Hlůzové. Největší sál měl sloužit jako diskuzní forum, pro putovní výstavy ,propagaci prací žáků našich škol aj. Současně s tímto záměrem všichni příznivci naší činnosti založili spolek Prohlubování česko-německých vztahů ve Šternberku.

V květnu 2009 byla otevřena v augustiniánském klášteře expozice pod uvedeným názvem „Moderní posel historie.“ Smyslem expozice je ukázat historii oblasti, kam patří podstatná část Šternberska i vlastní město Šternberk. Výstava se zaměřuje především na osudy lidí, kteří se zde narodili, nebo zde pracovali, či z jiných důvodů se jejich jméno dostalo do dějin oblasti. Expozice se dnes nachází v 7 sálech a na chodbách.

Členové spolku:

Vilém Zlamal (předseda)
Miroslav Jahn
Josef Novák
Antonín Gerža
Oskar Jarolímek
Karel Jorda
Pavel Stiebner
Kryštof Smyčka
Helena Pospíšilová
Eva Polcrová
Hana  Štěpánová
Pavel Štěpán
a další příznivci…